http://www.druzbahotel.sk/sk/wellness Je pre vás dôležité odviesť svoju prácu kvalitne, riadne a včas? Urobíte všetko pre to, aby boli vaši nadriadení s vašimi pracovnými výsledkami spokojní? Ak áno, ste pod veľkým tlakom, ktorý môže spôsobiť syndróm vyhorenia. Každý si musí oddýchnuť a…

0 Comments

by